top of page

Pågående projekt

Stambyte i Bengtsfors

I fastigheten Bengtsfors 3:12, även kallad Långholmen pågår stambyte under hösten 2023 - våren 2024. Totalt renoveras ett 20-tal lägenheter och får en helt ny standard.

Stambyte Björneborg

I flerfamiljsfastigheterna på Hyttgatan i Björneborg pågår stambyte under hösten 2023-våren 2024. Totalt renoveras ett 30-tal lägenheter och får en helt ny standard.