top of page
kök.jpeg
image (7).png
Stendalen Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter i Mälardalen och längs Vänerns strand. 

 

 

bottom of page